Skip to main content
CNN.com EUROPE
SERVICES
CNN TV
EDITIONS
 Stock search       
Friday's market close
Also available:   Market data served by:
    company   price(p)   change   % chg.   volume   last  
  AEA Technology   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  ARC International   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  ARM Holdings   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Acambis   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Alphameric   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Amersham   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Anite Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Autonomy Corporation   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Axis-Shield   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Axon Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Azlan Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  BATM Advanced Comm.   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  BTG   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Biocompatibles International   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Bookham Technology   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  British Biotech   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  CMG   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Cable & Wireless   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Cambridge Antibody Tech Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Celltech Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Cobham   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Colt Telecom Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Computacenter   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Detica Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Diagonal   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Dicom Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Dimension Data Holdings   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Domino Printing Sciences   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Easynet Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Ebookers   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Eidos   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Elan Corp   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Emblaze Systems   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Eyretel   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Fibernet   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Filtronic   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  First Technology   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Galen Holdings   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Genemedix   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Generics Group AG   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Gyrus Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  IQE   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Imagination Technologies Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Indigo Vision Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Innovation Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Intec Telecom Systems   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Itnet   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Kidde   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Kingston Comms   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Lastminute.Com   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Logica   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  London Bridge Software Holdings   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  M.L. Laboratories   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Marconi   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Marlborough Stirling PLC   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Medisys   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Meggitt   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Merant   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Misys   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Morse   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  NSB Retail Systems   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Northgate Information Solutions   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Oxford Glycosciences   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Oxford Instruments   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Pace Micro Technology   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Parity   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Parthus Technologies   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Phytopharm   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Powderject Pharmaceuticals   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Project Telecom   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Psion   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  RM   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Renishaw   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Ricardo   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Roxboro Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Royalblue Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Sage Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Scipher   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Shire Pharmaceuticals Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  SkyePharma   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Smith & Nephew   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Spectris   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Spirent   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Surfcontrol   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Synstar   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  THUS Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  TTP Communications   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Telemetrix   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Telewest Communications   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Torex   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Turbo Genset Inc   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Ultra Electronics Holdings   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Vernalis Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Weston Medical Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Whatman   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Xansa   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  Xenova Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  iSOFT Group   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  mmO2   0.00      N/A     -       -      N/A/  
  nCipher   0.00      N/A     -       -      N/A/  

 
Market data provided by S and P Comstock

 

 
 
 
 

Back to the top