'Obamagic' vs. 'Myth Romney': Nigerians enjoy soap opera, not issues