Brazil's Teliana Pereira: From poverty to WTA champion